XXIX edycja zdobywania odznaki SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO SŁUŻB OCHRONY

15 września 2016

Na lotnisku Częstochowa-Rudniki 7-9 października odbędzie się XXIX edycja zdobywania odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Z tej okazji przybliżymy Wam czym jest idea zdobywania odznak SSSO.

Od 2002 roku magazyn „Ochroniarz” organizuje jedyne w Polsce, masowe szkolenia spadochronowo – integracyjne o charakterze militarnym, podczas których wykonując samodzielny skok, można zdobyć prestiżową i unikatową w skali kraju odznakę spadochronową, dedykowaną służbom mundurowym. Adresowane jest ono do Żołnierzy Wojska Polskiego, Funkcjonariuszy Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej, Pracowników Ochrony, Straży Ochrony Kolei, Straży Pożarnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu mundurowym, ale także wszystkich chętnych, pragnących rozpocząć swoją przygodę pod czaszą spadochronu.

Szkolenie trwa trzy dni, podczas których adepci spadochroniarstwa uczą się teorii skoku oraz praktycznie przerabiają zasady oddzielenia się od samolotu, sterowania spadochronem, zachowania się w powietrzu w grupie, lądowania, radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych itp.
Szkolenie zakończone jest samodzielnie oddanym skokiem, po którym są uroczyście wręczane odznaki, naszywki i certyfikaty SSSO. Dotychczas uprawnienia do noszenia odznaki SSSO uzyskało 1305 osób, z tego 1135 skacząc ze spadochronem po raz pierwszy .
Odznaka Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony jest dedykowana wszystkim osobom, bez względu na przynależność organizacyjną, noszony mundur lub jego brak.

Szkolenia SSSO są prowadzone przez najbardziej profesjonalną kadrę w Polsce, wywodzącą się z byłych szkoleniowców - instruktorów klasy mistrzowskiej Wojsk Powietrznodesantowych, posiadających olbrzymie doświadczenie praktyczne w przekazywaniu wymaganej wiedzy dużym grupom kandydatów na skoczków spadochronowych. Gwarantuje to uczestnikom imprez zarówno stały, niezmiennie od lat wysoki poziom merytoryczny zajęć, realizowanych w tradycyjnej, wojskowej formule edukacyjnej, jak i pełne bezpieczeństwo podczas kursów.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w tym niepowtarzalnym w skali kraju przedsięwzięciu. Jedyny warunek to ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i potwierdzona notarialnie pisemna zgoda rodziców/opiekunów.