Przechowywanie broni – jakie są prawne wymogi?

Sposób przechowywania broni określa art. 32 p1. Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku, który stanowi, że broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Szczegółowy sposób przechowywania broni palnej i amunicji przez osoby posiadające pozwolenie na broń palną dokładnie określony jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku (poz. 1224).