Broń czarno prochowa – czy potrzebne jest pozwolenie?

W myśl aktualnej ustawy o broni i amunicji nie jest potrzebne pozwolenie na broń czarno prochową. Artykuł 11 p. 10 uobia* stanowi, że posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni nie wymagane jest pozwolenie. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji