Broń gazowa - czy można posiadać bez zezwolenia?

Tak ustawodawca dopuszcza do posiadania bez zezwolenia broń gazową ale tylko w postaci ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego (art.11p.6 UoBiA*). Jeśli chodzi o broń palną – gazową w postaci pistoletów lub rewolwerów to na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie. Ustawodawca w art. 7 uobia* określił, że bronią palną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstałych na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość. Pistolet gazowy lub rewolwer gazowy spełnia te kryteria dlatego na ich posiadanie konieczne jest spełnianie wszystkich wymogów jak na broń palną. Oczywiści zdarzają się na rynku ręczne miotacze gazu w kształcie pistoletu gdzie pojemnik z gazem znajduje się w rękojeści broni, a z przewodu lufy wylatuje substancja obezwładniająca po naciśnięciu języka spustowego. Na takie urządzenie nie wymagane jest również pozwolenie, gdyż nie dochodzi w nim do spalania ładunku miotającego i wystrzału pocisku lub substancji z lufy pod jego wpływem. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji