Broń palna do celów kolekcjonerskich - zgoda na noszenie

Występuję o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich. Po uzyskaniu pozwolenia mogę otrzymać zgodę na jej noszenie?

Art. 10 ust. 8 uobia określa, że zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji. Należy jednak zaznaczyć, że pod pojęciem noszenia broni ustawodawca w art. 10 ust 9 uobia* określił noszenie broni jako każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Gdy posiadamy przy sobie broń rozładowaną nie ma wówczas noszenia broni lecz mamy do czynienia z jej przemieszczaniem na które nie musimy uzyskiwać zgody Policji. Jako kolekcjoner może Pan przemieszczać się ze swoją bronią w celu organizowania pokazów, wystaw, w celu odbycia treningów strzeleckich na strzelnicy. Jeśli chciałby Pan nosić jeden z posiadanych egzemplarzy broni w celach kolekcjonerskich wówczas istnieje możliwość zmiany celu posiadania broni na ochronę osobistą. Wiąże się to jednak z kolejnym postępowaniem i kosztami. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji