Czy broń czarno prochowa musi być przechowywana tak samo jak broń palna na pozwolenie?

Czy broń czarno prochowa lub jej replika, na którą nie potrzeba pozwolenia, musi być przechowywana tak samo jak broń palna na pozwolenie?

Broń i amunicję należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych (art. 32 ust. 1 UoBiA*). Jeżeli broń czarno prochowa lub jej replika nie wymaga posiadania pozwolenia oznacza to, że każda osoba, niezależnie od wieku może ją posiadać. Czyli w praktyce nie istnieją osoby nieuprawnione i dlatego taka broń nie musi być przechowywana na zasadach dotyczących broni palnej wymagającej pozwolenia. Broni takiej nie mogę nabywać osoby niepełnoletnie, ale mogą ja posiadać. Z tego wynika, że nie muszą być spełniane rygorystyczne kryteria jej przechowywania. Jednak rozsądne byłoby zabezpieczenie posiadanej broni czarno prochowej lub jej repliki w sposób, który uniemożliwiłby dostanie się jej w ręce osób niepowołanych lub małoletnich bez wiedzy jej posiadacza. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji