Broń do ochrony osobistej - użyczenie na strzelnicy

Czy osoba posiadająca broń do ochrony osobistej może użyczyć broni osobie posiadającej pozwolenie na broń sportową do celów treningowych na strzelnicy?

Osoba posiadająca zarejestrowaną broń palną w celu ochrony osobistej nie może użyczać tej broni. innej osobie posiadającej pozwolenie na broń sportową. Art 28 UoBiA* wyraźnie wskazuje, że dopuszczone jest tylko użyczanie broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń wydaną w celach łowieckich lub sportowych. Nie oznacza to, że posiadacz broni palnej zarejestrowanej w celu ochrony osobistej nie może udostępnić swojej broni innej osobie (posiadającej pozwolenie na broń lub też nie posiadającej pozwolenia na broń) na strzelnicy w celu odbycia strzelania. Art. 11 p. 2 UoBiA* wskazuje, że nie wymaga pozwolenia używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu. Tak więc wystarczy zgoda posiadacza broni i może Pan odbyć strzelanie z jego broni i amunicji. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji