Czasowy zakaz noszenia broni

Dlaczego wprowadzono w stosunku do legalnych posiadaczy broni zakaz jej noszenia i przenoszenia na czas ŚDM, czy nie jest to wyrazem braku zaufania organów państwa do legalnych posiadaczy broni palnej i ich dyskryminacja? Proszę o wyjaśnienie czym podyktowany jest ten bezsensowny zakaz w stosunku do legalnych posiadaczy broni?. Dlaczego Policja jest tak bezmyślna w swoim działaniu i nie zabroni noszenia broni nielegalnym posiadaczom, tylko nęka kontrolami i nachodzi legalnych posiadaczy broni szczególnie przed ŚDM?

Czasowy zakaz noszenia broni wynika z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o bron i amunicji i nie jest przepisem nowym. Na podstawie tego aktu prawnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może wprowadzić pewne ograniczenia związane z noszeniem broni i przemieszczaniem się z bronią. Takim ograniczeniem jest rozporządzenie MSWiA z dnia 20.05.2016 r. (poz.715) w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. W tym przypadku dotyczy ono obszaru miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 4.07.2016 do dnia 10.07.2016r. oraz to o co Pan pyta i jest związane ze Światowymi Dniami Młodzieży obszaru województw małopolskiego oraz śląskiego w okresie od 20.07.2016r. do 1.08.2016r. Co do pytania związanego z pracą Policji to zapewniam Pana, że funkcjonariusze tej formacji nie zabraniają noszenia broni tylko wykonują czynności porządkowe związane z przestrzeganiem konkretnych przepisów ustaw i rozporządzeń. Policja w tym przypadku nie jest bezmyślna w swoim działaniu, nie musi wprowadzać żadnych nakazów czy zakazów noszenia broni przez nielegalnych posiadaczy, gdyż ktoś taki w świadomy sposób łamie przepisy prawa i skazany jest na sankcje z tym związane i reakcje Policji lub innych służb pilnujących przestrzegania prawa. Wizyty Policji związane z ŚDM w miejscu zamieszkania posiadaczy broni (przeważnie dzielnicowych) nie są kontrolą broni (w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji) tylko zbieraniem pewnych informacji związanych z osobami dysponującymi bronią lub posiadającymi dopuszczenie do posiadania broni czy też wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Jestem przekonany, że praworządny obywatel chętnie współpracuje z Policją „lokalną” i nie musi obawiać się z jej strony żadnych sankcji i restrykcji. Zakaz związany z noszeniem broni jest restrykcją wprowadzoną czasowo na pewnym obszarze i nie ogranicza w trwały sposób uprawnień posiadanych przez określoną część obywateli naszego kraju i dotyczy tylko osób (posiadaczy broni, myśliwych, strzelców sportowych, kolekcjonerów i innych) przebywających na danym obszarze RP. Ponadto pragnę dodać, iż w trakcie trwania imprez masowych nie wolno posiadać broni, jest to zakazane prawem np. mecz piłkarski, koncert w hali widowiskowo sportowej itp. a niewątpliwie ŚDM na pewnym obszarze będą taką imprezą masową na niespotykaną dotąd w naszym kraju skalę. Mając na uwadze powyższe MSWiA wprowadził powyższy czasowy zakaz na określonym obszarze województw. Dziękuję za pytanie i sądzę, że powyższe odpowiedzi pomogą Panu zrozumieć pewne posunięcia ze strony osób odpowiedzialnych za kwestie związane z szeroko rozumianym porządkiem publicznym i bezpieczeństwem. Jeśli odpowiedź jest niesatysfakcjonująca proszę zwrócić się do właściwego ministra, który podpisał stosowne rozporządzenie i kompetentnych organów Policji.