Broń z zagranicy – czy można kupić i sprowadzić broń z innego kraju UE?

Tak ustawa o broni i amunicji dopuszcza możliwość zakupu broni poza granicami kraju. W krajach UE wystarczy posiadać uprzednią zgodę przewozową – dokument wydawany jest przez Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Policji i nie podlega żadnym opłatom. Jednak wcześniej musimy dokładnie wiedzieć gdzie i od kogo kupimy broń, znać jej markę, kaliber, serię, numer i inne cechy broni.