Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

Z poniższego poradnika dowiecie się jak wygląda w Polsce proces ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych.
 

1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:
 • ukończone 21 lub 18 lat - na wniosek szkoły, organizacji sportowej,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.
 

2. Jak zostać strzelcem sportowym?

 • W pierwszej kolejności należy zapisać się do klubu strzeleckiego, po opłaceniu składki stajemy się pełnoprawnym członkiem klubu. Tam uczymy się strzelać i zdobywamy niezbędną wiedzę dotyczącą broni palnej itp. Przechodzimy również kurs na patent strzelecki.
 • Następnym krokiem jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego o nadanie Patentu Strzeleckiego w PZSS.
 • Po uzyskaniu patentu możemy ubiegać się o wydanie licencji PZSS. Uprawnia ona do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Licencja wydawana jest na rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) i trzeba o nią zabiegać co roku. Aby utrzymać licencję trzeba również brać udział w zawodach strzeleckich (min. 6 startów). Nie ma sensu zabiegać o wydanie licencji z końcem roku, gdyż możemy nie wyrobić limitu wymaganych zawodów i licencję utracimy.
 • Teraz możemy wystąpić do klubu o wydanie zaświadczenia o członkostwie w klubie strzeleckim, jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych.
 

3. Badania lekarskie

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki PZSS konieczne jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny sportowej.

Następne badania lekarskie robimy przed złożeniem wniosku w WPA. Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub
posiadającym powolnie na broń palną.

Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).
UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.
UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

4. Wizyta w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji

Tutaj składamy:
 • wniosek o uzyskani pozwolenia na broń palną do celów sportowych,
 • 2 fotografie (format 3cm x 4cm),
 • kopie dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • kopię patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu),
 • kopię licencji (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego,
oraz dokonujemy opłat:
 • za decyzję - 242 zł
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka.

  UWAGA! Zdając egzamin w PZSS jesteśmy zwolnienie z egzaminu w WPA.
 

5. Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji możemy dokonać zakupu broni.
Po zakupie broni, mamy obowiązek zarejestrowania jej w WPA do 5 dni od daty nabycia.
Broń palna posiadana w celu sportowym może być wykorzystywana wyłącznie na strzelnicy.
Ze względów bezpieczeństwa (np. ochrona większej ilości sztuk broni podczas transportu) dopuszczalne jest noszenie broni przy sobie.

 

6. Czas trwania całej procedury

Ciężko jest określić ile czasu zajmie nam droga do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Minimalny czas przynależności do klubu po jakim możemy występować o patent to 3 miesiące. Następnie uzyskanie licencji to kolejne kilka tygodni. Postępowanie w WPA z reguły trwa od jednego do dwóch miesięcy. Podsumowując, jeżeli jesteśmy zaangażowani i nic nie stanie nam na przeszkodzie to po około 6 miesiącach uzyskamy upragnione pozwolenie na broń do celów sportowych.
 

7. Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów sportowych

Budując kosztorys przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie poniesiemy m.in.
 • wpisowe w klubie strzeleckim,
 • składka członkowska,
 • koszt egzaminu na patent strzelecki w PZSS – 400 zł,
 • zaświadczenie od lekarza sportowego – ok. 50 zł,
 • patent w formie plastikowej – 60 zł,
 • licencja – 75 zł,
 • amunicja,
 • koszty dojazdów do klubu strzeleckiego,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • sejf,
 • broń,
 • wyposażenie i akcesoria.
 

8. Podsumowanie

Przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych z reguły WPA dopuszcza dołączenie wniosku na zakup 6 sztuk broni palnej.

Po uzyskaniu patentu i licencji, bierz udział w jak największej liczbie zawodów strzeleckich. Niektóre WPA przy wydawaniu kolejnych promes na zakup broni zwracają uwagę na ilość startów w zawodach (tu należy zasięgnąć informacji w konkretnym WPA).

Strzelectwo sportowe jest bardzo pasjonującym hobby i ma w naszym kraju wielu zwolenników. Udział w zawodach determinuje nas do udoskonalania swoich umiejętności strzeleckich a rywalizacja na zawodach dodaje dodatkowego dreszczyku emocji. Zdobycie pozwolenia na broń palną do celów sportowych jak widać z powyższego tekstu nie jest rzeczą niemożliwą. Jeżeli czujesz w sobie ducha sportowej rywalizacji i kochasz broń palną, strzelectwo sportowe to dziedzina dla Ciebie!