Czy osoba karana może uzyskać pozwolenie na broń?

Osoba karana nie może uzyskać pozwolenia na broń. Oczywiście osoba karana z popełnienie przestępstwa w szczególności przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu. Osoba karna za popełnienie wykroczenia np. drogowego (przekroczenie prędkości, niewłaściwe parkowanie itp.) może ubiegać się o wydanie pozwolenia.