Broń pozbawiona cech bojowych – czym jest i czy można ją posiadać?

Broń pozbawiona cech bojowych to taka broń, która jest w sposób trwały pozbawiona cech użytkowych. Pozbawienie tych cech musi być dokonane przez uprawnionego przedsiębiorcę i polega na pozbawieniu cech użytkowych wszystkich istotnych elementów broni palnej w taki sposób by mimo działania sprężonych gazów, powstałych na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy lub elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe (art. 6 a p. 2 UoBiA*). Oczywiście posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie wymaga pozwolenia na broń (art. 11p. 6 uobia). Broń taką po zakupie należy zarejestrować we właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu posiadacza broni Komendzie Wojewódzkiej Policji lub w przypadku żołnierzy Komendzie Oddziału Żandarmerii Wojskowej. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji