ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.
Rozporządzenie określa wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym oraz sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym