Tarcza - Wrzask

Tarcza strzelecka dla profesjonalistów :)

"Wrzask" ma charakter ekspresyjny.Twarz postaci widocznej na dziele wyraża przerażenie, strach (co sugerują otwarte usta) Strzelec ma jednak wrażenie, że jest to niemy wrzask - cisza idąca z niemożnością wyduszenia z siebie jakiegokolwiek dźwięku.

Zapraszamy do pobrania i ćwiczenia umiejętności strzeleckich:)

format - pdf A4/A3/A2

Tarcza - Wrzask