Kielce (świętokrzyskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
ul. Śniadeckich 14
25-366 Kielce
Strona www: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/wpa