Przykładowe opłaty za egzamin

Przykładowe stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:
  1. ochrony osobistej - 500 zł
  2. sportowych - 800 zł
  3. kolekcjonerskich - 1150 zł
  4. pamiątkowych - 550 zł
  5. szkoleniowych - 1000 zł
  6. innych (m.in. dopuszczenie do pracy z bronią) - 600 zł
Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.
Przykładowe opłaty za egzamin