Podanie o wydanie nowej legitymacji posiadacza broni

Wzór podania o wydanie nowej legitymacji posiadacza broni palnej. Druk należy wypełnić, aby uzyskać nową legitymację w przypadku zgubienia lub zniszczenia starej. Wypełnić go należy podając swoje dane osobowe. Do wniosku należy załączyć własną fotografię w rozmiarze 3 cm na 4 cm.
Podanie o wydanie nowej legitymacji posiadacza broni