Podanie o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni

Szablon podania o wydanie zaświadczenia pozwalającego na zakup broni palnej. W oznaczone miejsca należy wpisać swoje dane osobowe, rodzaj broni i złożyć podpis.
Podanie o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni