Tarcza - zaskoczony dzik

Dzik zaskoczony w kniei. Tarcza z czarno-białą sylwetką dzika i czerwoną tarczą na zadzie.
Tarcza - zaskoczony dzik

Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek.

Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange).

Reklamacje | Regulamin

Właścicielem serwisu jest Raxer Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Cechowa 44b, 30-614 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000377265, NIP 679-305-68-94.