Idzikowski – Forty Twierdzy Przemyśl. Stuckheil – Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl

30,00 zł
Sprzedam
  • Stan przedmiotu: Używany
  • Do końca: Zakończone

1) Idzikowski Tomasz – Forty Twierdzy Przemyśl, [wyd.] Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Przemyśl 2001.

Miękka oprawa, 179 str., ilustr. jednobarwne, mapa wielobarwna, Bez spisu treści.

2) Stuckheil Franz – Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. II. Czasy Upadku (Prowizoryczne sprawozdanie na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego, z 6 załącznikami), [wyd.] Tomasz Idzikowski – Fort VIII „Łętownia”, Przemyśl 2004.

Miękka oprawa, 80 str., ilustr. i mapa jednobarwne. Spis treści na zdjęciu.

Sprawozdanie, stanowiące szczegółową analizę stanu materiałowego, kadrowego i moralnego obleganych w Przemyślu wojsk oraz przedstawienie walk toczonych w trakcie drugiego oblężenia. Praca ta jest jedną z najbardziej szczegółowych narracji w historiografii poświęconej tym zagadnieniom.

Poz. 1 – stan dobry; zagięty dolny narożnik, na stronie przedtytułowej dedykacja autora. Poz. 2 – stan bardzo dobry. Wym. zestawu: 23,5 x 16,0 x 1,4 cm.