Dodaj klub

Jednostka Strzelecka 1033 Szczytno

Statutowymi celami działalności współczesnego Strzelca są przede wszystkim:

- działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania;

- wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym;przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej;

- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;

- uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;

- popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.


Związek cele te realizuje prowadząc następujące formy działalności:

* systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego;
* comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach strzeleckich z wykorzystaniem obiektów własnych, bazy jednostek wojskowych, szkół, klubów osiedlowych itp.
* centralne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane w oparciu o obiekty jednostek wojskowych, poligonów, Aeroklubów – o charakterze szkolenia wojskowego i instruktorsko-metodycznym dla młodzieży i instruktorów;
* centralne obozy spadochronowe;
* letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie;
* szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych;
* zajęcia teoretyczne i gry terenowe;
* udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym;
* marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;
* spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego.

Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Członkami Związku mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia. W ramach Związku działa również ruch orlęcy skupiający młodzież szkolną w wieku od 11 do 16 lat.
Opis
Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza jest organizacją pozarządową współpracującą z Ministerstwem Obrony Narodowej i Strażą Graniczną. Jej celem jest działanie na rzecz niepodległości i przygotowywanie młodzieży do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl