Dodaj klub

Jednostka Strzelecka JS 2033 im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Jednostka Strzelecka 2033 im. generała brygady Józefa Kustronia w Lubaczowie, jest terenowym oddziałem Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Rzeszowie.
Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie dziedziczy bezpośrednio tradycje oddziału Związku Strzeleckiego w Lubaczowie z lat 1910-1939.  Na początku lat 90 Pan chorąży ZS Marek Janczura z Horyńca próbował reaktywować lubaczowskiego strzelca – bez skutku. Następna próba reaktywowania Strzelca w Lubaczowie miała miejsce w roku 2007.  Z  inicjatywy młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Lubaczowie i staraniom Pana Tomasza Kantora w dniu 5 lipca 2007 roku rozkazem Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” os-w powołać do życia Jednostkę Strzelecką 2033. Na dowódcę został wyznaczony chor.ZS Tomasz Kantor, ppłk Straży Granicznej, który tę funkcję pełni do dziś.
W strukturze naszej jednostki funkcjonują 2 kompanie, 2 Samodzielne Plutony
oraz sekcje: Medyczna, Szkoleniowa, Logistyki oraz Administracyjna.
Pododdziały  te rozlokowane są na terenie całego powiatu lubaczowskiego:
-2 Kompania działa przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
-3 Kompania składa się z:
1 Plutonu przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie, 2 Plutonu  działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie. 3 pluton składa się z Drużyny Baszni Dolnej przy Zespole Szkół Publicznych ,
Drużyna Lisie Jamy przy Publicznym Gimnazjum w Lisich Jamach oraz w Cieszanowie przy Publicznym Gimnazjum w Cieszanowie.
-Samodzielny Pluton Oleszyce działa przy Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach
-Samodzielny Pluton Horyniec – Zdrój stacjonuje przy Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Horyńcu – Zdroju
Jakie mamy cele?

  • podtrzymywanie tradycji związku strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych,
  • przekazywanie wiedzy historycznej,
  • propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
  • kształtowanie postawy patriotycznej,
  • uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,
  • wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym ojczyzny,
  • praca nad rozwojem charakteru młodzieży,
  • uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność,
  • zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, dbanie o sprawność fizyczną.

http://www.facebook.com/Jednostka-Strzelecka-JS-2033-im-gen-J%C3%B3zefa-Kustronia-w-Lubaczowie-238564856339179/timeline/
Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl