Dodaj klub

Jednostka Strzelecka Elbląg 1008

Jednostka Strzelecka 1008 Elbląg powstała formalnie w strukturach ZS "Strzelec" OSW W 2000 roku. Tego roku zostały złożone odpowiednie dokumenty do Komendy Głównej Związku które zostały zatwierdzone i Jednostka otrzymała numer 1008 (czytane: dziesięć-zero-osiem).
Na początku działalności powstała grupa kilku zapaleńców skupionych na szkoleniu wojskowym oraz wytworzeniu spośród siebie kadry koniecznej do gromadzenia wokół siebie rówieśników którzy mieli dalej tworzyć jednostkę. Przez kilka kolejnych lat zaczęły powstawać pierwsze sensowne plany szkolenia i rozwoju jednostki wychodząc tym samym z przysłowiowej "ciemnoty", zwieńczeniem tych wysiłków było przeprowadzenie pierwszego naboru wśród młodzieży gimnazjalnej do jednostki. Efekt naboru był znakomity, przybyło około 63 osób co stanowi do dziś bardzo dobry wynik. Z biegiem czasu pozostała już tylko garstka ponieważ trudy szkolenia i ciągła walka z samym sobą o doskonalenie nie dla każdego była do przezwyciężenia. Osoby z tamtego okresu stanowią obecnie trzon kadry Jednostki strzeleckiej i z wielką dumą i nostalgią wspominają tamte "ciężkie czasy".
W późniejszym okresie nastał wielki przełom w mentalności strzelców. Osoby które dotychczas doskonalili swoje umiejętności samotnie i bez rozgłosu postanowili po raz pierwszy pokazać się publicznie i tym samym zapoczątkować współpracę ze społecznością lokalną i władzami miasta. Wydarzeniem tym był pokaz umiejętności podczas WOŚP w 2002 roku. Jednostka coraz bardziej zaczęła dążyć do współpracy z władzami lokalnymi oraz wojskiem. Na efekty nie trzeba było czekać długo: prawo do przeprowadzenia naboru w prawie wszystkich szkołach, zaufanie władz lokalnych, zrealizowane szkolenia wraz z wojskiem mówią same za siebie.

Obecnie trzon jednostki stanowią osoby które działają w jej strukturach od blisko 10 lat, co pozwala stwierdzić, że na pewno są obeznani z tą specyficzną służbą. Jednym z filarów istnienia Jednostki Strzeleckiej 1008 jak też całego Związku strzeleckiego jest szkolenie. Podczas lat prób i błędów opracowano Naszym zdaniem system szkolenia najbardziej odpowiedni dla ludzi młodych będących często jeszcze uczniami szkół. Realizowane jest ono w systemie dochodzonym, tzn.: Strzelcy na co dzień mieszkają w domu i prowadzą normalne życie codzienne, zajęcia rozpoczynają się dopiero w momencie dotarcia do miejsca ich realizacji, i są to kolejno w każdy piątek Klub Garnizonowy w Elblągu, oraz w soboty najczęściej poligon Modrzewina.
Jednostka również bierze czynny udział w obchodach świąt Państwowych i uroczystościach patriotycznych składając kwiaty oraz biorąc udział w defiladach z tej okazji. O całość szkolenia oraz udział w w/w świętach dba zastępca dowódcy jednostki do spraw szkolenia. Dodatkowo Jednostka posiada w swojej strukturze również zastępcę dowódcy do spraw logistycznych.
Od momentu powstania Jednostki zawsze istniał problem braku wyposażenia, został on rozwiązany poprzez współpracę z Obroną Cywilną która przekazuje nam swój wybrakowany sprzęt . Wyposażenie to stanowi po dzień dzisiejszy bardzo ważną część inwentarza, gdyż pozwala zapewnić młodym ludziom podstawowe wyposażenie bezpłatnie. Jednostka korzysta również ze wsparcia wydziału logistyki Komendy Głównej która przekazała między innymi umundurowanie, oraz hełmy kevlarowe. Obecnie Jednostka toczy wiele rozmów i stara się nawiązywać współpracę z nowymi partnerami takimi jak prywatne firmy, instytucje państwowe oraz media jak również zacieśniać już istniejącą współpracę, licząc na dalszy rozwój Jednostki w Elblągu.

http://www.facebook.com/1008Elblag

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl