Dodaj klub

Związek Strzelecki "Strzelec" Wągrowiec Okręg Gnieźnieński

Organizacja proobronna o zasięgu krajowym dla wszystkich chętnych wchodząca w skład Federacji Organizacji Proobronnych.

„Strzelec” - powstał w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. Organizacja stanowiła podstawę budowania Legionów Polskich.
W szeregach Strzelca były tak wybitne osobistości jak Józef Piłsudzki, Edward Rydz-Śmigły, Władysław Sikorski, Kazimierz Tetmajer. Strzelcy pochodzili z różnych warstw społecznych – byli to zarówno robotnicy, chłopi jaki studenci, uczniowie i inteligencja. Wszystkich ochotników łączyły wspólne cechy i cele: patriotyzm, ofiarność, koleżeństwo, dyscyplina.

Dnia 15 marca 1986 roku na ziemi wągrowieckiej powstaje Związek Strzelecki „Strzelec” Wągrowiec. Założycielem był por. Stanisław Chomko. Początkowo „Strzelec” liczył 25 członków. Obecnie jest ich ponad 200 osób. Obszarem działania Związku Strzeleckiego „Strzelec” Wągrowiec jest województwo: Wielkopolski, Łódzkie, Podkarpackie, Małopolskie, Kujawsko – Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie. Natomiast siedzibą władz naczelnych jest miasto Wągrowiec. Organizacja z dnia na dzień rozszerza swoją działalność i powołuje nowe okręgi. Strzelec posiada własny statut, regulaminy, swoje loga i odznaczenia.

CELE ZS „STRZELEC” W
*działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
*wychowanie obywatelskie członków
*przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej,
*wychowanie członków w duchu patriotycznym,
*podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
*uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl