Dodaj klub

Związek Strzelecki Oddział Łódź

Jesteśmy organizacją, której korzenie sięgają 1908 roku. Wtedy to z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w zaborze austriackim stworzono struktury organizacji, która miała stanowić kuźnię kadr odrodzonego Wojska Polskiego. Z szeregów Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich w 1914 roku powstały Legiony Polskie. Przeszkolone w ZS osoby znakomicie sprawdziły się jako żołnierze walczący o Niepodległą.
Z szeregów Związku Strzeleckiego wywodziło się także wielu przyszłych generałów oraz znaczących osób w życiu publicznym II Rzeczypospolitej. W 1939 roku Związek Strzelecki był największą organizacją skupiająca młodzież, liczył pół miliona członków. Szkolenie prowadzone w Związku było uzgodnione i prowadzone pod nadzorem Wojska Polskiego.
Okres po 1945 roku nie sprzyjał odrodzeniu ruchu strzeleckiego. Władze nie zezwoliły na utworzenie organizacji, która mogłaby stać się konkurencja dla upartyjnionych przybudówek w postaci stowarzyszeń młodzieżowych. Ruch strzelecki odrodził się dopiero po 1989 roku. Nasza organizacja powstała w 1989 roku. Pierwotnie swą główną siedzibę miała w Radomiu, następnie w Warszawie a od 2002 roku w Łodzi.
Związek Strzelecki zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239467.

Młodzież należąca do Związku Strzeleckiego szkoli się w następującym zakresie:
- musztra,
- bronioznawstwo,
- terenoznawstwo,
- pierwsza pomoc,
- walka wręcz,
- taktyka wojskowa,
- łączność.

Integralnymi częściami systemu szkolenia są także zajęcia kształtujące sprawność fizyczną oraz wychowanie patriotyczne. Wszystkie te elementy kształtują umiejętności w zakresie dyscypliny i działania w zespole.

http://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Strzelecki-Oddzia%C5%82-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-155223537905594/timeline/

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl