Dodaj klub

Związek Strzelecki Oddział Wołomin im. kpt. Stanisława Brykalskiego

Związek Strzelecki Oddział Wołomin to organizacja biorąca udział w poszukiwaniach i pracach badawczych, dotyczących miejsc i wydarzeń ważnych dla Polski.

Związek Strzelecki jest organizacją patriotyczną i pro-obronną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Związek Strzelecki przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności dobrem Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apartyjna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji państwowych i samorządowych.

3 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski utworzył 1. Kompanię Kadrową. Połączył chłopców z nowosądeckiego kursu Polskich Drużyn Strzeleckich i członków Związku Strzeleckiego. Utworzył oddział bojowy, który zasłynie pod nazwą 1. Kompanii Kadrowej. "Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska" - przemówił do jej żołnierzy Piłsudski. Pierwsza Kompania Kadrowa powstała z połączenia najlepszych żołnierzy Polskich Drużyn Strzeleckich (pod komendą Stanisława Burhardta "Bukackiego") oraz Związku Strzeleckiego (dowodzonych przez Tadeusza Kasprzyckiego).

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl