Dodaj klub

GRH "Żandarmeria"

„Serce Polaka najmocniej bije w mundurze”

Patriotyzm
W odróżnieniu od wielu grup działających w regionie, jak i w kraju, GRH „Żandarmeria” na pierwszym miejscu stawia wszelkie działania mające na celu rozbudzanie patriotycznej postawy wśród członków grupy oraz widzów – odbiorców. Czujemy się uczestnikami wyjątkowego projektu dającego nam przestrzeń do kształtowania wśród odbiorców atmosfery miłości do Polski i szacunku do naszej historii w czasach powszechnego zobojętnienia wobec postaw służby Narodowi.

Historia
Zamiłowanie do historii sprawiło, że rekonstrukcja stała się dla nas również przyjemnością, jest to szczególna forma odkrywania historii dla siebie i dla innych. Wchodząc w partyzanckie buty, zanurzamy się w szczególnej atmosferze czasów minionych. Posiadamy własne zbiory książek i dokumentów, kompletujemy informacje ułatwiające realizację naszej misji. Często angażujemy się w odkłamywanie historii w danym miejscu poprzez upowszechnianie wiedzy uprzednio zdobytej, tyczy się to szczególnie okresu II konspiracji.

Polski Mundur
Traktowany dziś z lekceważeniem przez różne formacje paramilitarne, dla nas pozostaje wciąż świętością, tak jak w czasach II RP. Polski mundur wojskowy, czy nawet partyzancki polowy, jest dla nas symbolem niezawisłości kraju, obowiązku służby ojczyźnie, symbolem bezkompromisowego poświęcenia ojczyźnie.

Ćwiczenia
Sztuka wojenna to wiele zagadnień, które członkowie grupy muszą opanować. Dzielimy się wiedzą z zakresu przetrwania w górach, omawiamy techniczne szczegóły broni i wyposażenia wojskowego. Nauka musztry pozwala zgrać drużynę w jeden organizm, a nam profesjonalnie podejść do tematu pokazu. Sprawność fizyczna jest elementem niezbędnym, potrzebnym przy okazji rajdów pieszych lub inscenizacji mobilnej.

Kombatanci
Do dziś żyjący członkowie leśnych oddziałów są dla nas nie tylko skarbnicą wiedzy, mieliśmy możliwość poznać takie legendy jak kpt. Józef Stojek, kpt. Stanisław Kulig, Tadeusz Ryba czy Maria Zubek. Otaczamy swoistym kultem wszystkich tych, którzy dożywszy sędziwego wieku mogą następnym pokoleniom przekazać swoje dziedzictwo. Nawiązaliśmy stosunki z organizacjami kombatanckimi z rejonu Sądecczyzny.

Profesjonalizm nasz jest wynikiem współpracy z ludźmi tworzącymi niegdyś historię, którą my dziś odtwarzamy.

Góry
Będące domem i schronieniem partyzantów, porośnięte gęsto grzbiety Beskidów są szczególnym symbolem łączności człowieka z naturą, jego misją i boską opieką w trudnych chwilach. Piękna ziemia sądecka, limanowska, nowotarska łączy z rekonstrukcją szczególna sposobność do promocji turystycznej tego regionu. Swoją działalnością możemy się przyczynić do większej atrakcyjności regionu, nowi goście być może poszukują w tych stronach właśnie tego klimatu, który są w stanie stworzyć rekonstruktorzy. Górskie wycieczki piesze w partyzanckim klimacie, zwłaszcza dla młodzieży, są czymś niezapomnianym i bardzo pouczającym.

Członkowie grupy
Stosunki w grupie, pomimo militarnego charakteru, są koleżeńskie, razem decydujemy o najważniejszych imprezach, spotkaniach, wyborze władz. Wiek nie ma znaczenia, członkami naszej GRH są ludzie w różnym wieku, liczy się aktywność i pomysłowość na tle reszty. Jesteśmy tak silni jak najsłabszy z nas. Szukamy ludzi, na których można polegać.

Praca dla ludzi
Istniejemy dla wszystkich tych, którym bliska jest tematyka walki partyzanckiej. Swoją działalność oferujemy mieszkańcom regionu, gościom spoza Sądecczyzny, młodzieży w różnym wieku. To właśnie dla widzów staramy się być coraz lepsi.

Obszar działania
Nasza grupa odtwarza wszystkie grupy partyzanckie i konspiracyjne na Sądecczyźnie i Podhalu z lat 1939-1956. Odtwarzamy:
Kurierów Państwa Podziemnego
Oddziały Egzekutywy placówek AK
Oddziały partyzanckie I konspiracji (antyniemieckiej)
Oddziały II konspiracji (antykomunistycznej)

Szczególnie jednak traktujemy oddziały partyzanckie II konspiracji, skutki walk z tamtego okresu odczuwamy do dzisiaj, choćby w sytuacji gospodarczej kraju i mentalności Polaków po okresie rządów komunistycznych. Opieką nadzwyczajną traktujemy Oddział Partyzancki „Żandarmeria” NSZ Jana Dubaniowskiego „Salwy” oraz PPAN Józefa Pióry „Emira”

Nasza mapa działania obejmuje Beskid Sądecki, Wyspowy, Niski, Gorce, Pieniny i Pogórze. Tworzymy kilka cyklicznych dorocznych wydarzeń historycznych. Spotkamy się z turystami na szlaku przy okazji ważnych wydarzeń partyzanckich. Przygotowujemy uroczystości rocznicowe zarówno w miejscach pamięci jak i w terenie. Przeprowadzamy serię prelekcji w szkołach i uczelniach, spotkania młodzieży z historią. Wreszcie tworzymy scenariusze rekonstrukcji historycznych wzorowanych wiernie na potyczkach partyzanckich z lat 1943-1955. Staramy się być wszędzie tam, gdzie możemy zarażać ludzi zamiłowaniem do ojczystej historii.

Szczególnie rekonstruowane przez nas oddziały I i II konspiracji.

Oddział partyzancki „Świerk” – potem jako 9 komp. III bat. 1 PSP AK Juliana Zubka „Tatara”
PPAN „Żandarmeria” – Polska Podziemna Armia Niepodległościowców
Sądeckie kopanie Zgrupowania „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”
- 7. kompania „Zemsta” Bronisława Bublika „Żara”, wcześniej Zygmunta Wawrzuty „Zemsty”
- 8. kompania „Grot” Mariana Mordarskiego „Ojca”
- 9. kompania „Huragan” Andrzeja Szczypty „Zenita”
Oddział NSZ „Żandarmeria” Jana Dubaniowskiego „Salwy”

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl