Dodaj klub

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej Podobwód Skierniewice JS 1241

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej to patriotyczna organizacja mundurowa o strukturze wojskowej. Założona w 2012 roku. Misją związku jest przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i propagowania postaw patriotycznych.

Prawo strzeleckie
Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.


Misją związku jest przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i propagowania postaw patriotycznych.
Swymi tradycjami nawiązuje bezpośrednio do przedwojennego Związku Strzeleckiego, którego członkowie stali się zalążkiem przyszłego Wojska Polskiego.

Bycie członkiem Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej oznacza ciągłe szkolenie i doskonalenie. Strzelcy muszą się wykazywać motywacją i determinacją, dyscypliną, sprawnością fizyczną oraz wiedzą. Nosząc mundur z symbolami państwowymi są zobowiązani by reprezentować sobą jak najwyższe standardy.

http://www.facebook.com/zsrskierniewice

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl