Dodaj klub

Jednostka Strzelecka 1013 Ostróda

Jeśli interesujesz się militariami, działaniami jednostek specjalnych, patriotyzmem i chcesz przeżyć "wojskową przygodę" - nie zastanawiaj się i w środę przyjdź na zbiórkę.

Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania;
- wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym ipaństwowo-twórczym;przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej;
- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;
- uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
- popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.
-systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego;
-comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach strzeleckich z wykorzystaniem obiektów własnych, bazy jednostek wojskowych, szkół, klubów osiedlowych itp.
-centralne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane w oparciu o obiekty jednostek wojskowych, poligonów, Aeroklubów – o charakterze szkolenia wojskowego i instruktorsko-metodycznym dla młodzieży i instruktorów;
-centralne obozy spadochronowe;
letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie;
-szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych;
-zajęcia teoretyczne i gry terenowe;
-udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym;
-marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;
-spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl