Dodaj klub

Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin

JEDNOSTKA
Siedzibą władz organizacji jest Warszawa, natomiast oddziałami terenowymi są rozsiane po całej Polsce Jednostki Strzeleckie. Jedną z nich jest Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin obejmująca zasięgiem swojego działania powiat Koszaliński i okoliczne gminy.
Jednostka Strzelecka 1373 powołana została 27 marca 2010 roku Rozkazem Organizacyjnym nr 03/2010 Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno Wychowawczej. Jednostka do końca 2010 roku działała przy Klubie Garnizonowym w Koszalinie ul. Andersa 32, niestety MON zdecydował sprzedać cały grunt z budynkiem. Obecnie siedziba jednostki znajduje się w Klubie Wojskowym 8. koszalińskiego pułku przeciwlotniczego przy ulicy 4 Marca (wejście przy Muzeum 8 Dywizji).

HISTORIA
Mimo, że jednostka działa niedługo, jej korzenie sięgają 2000 roku a wielu jej członków wywodzi się między innymi z drużyn harcerskich Hufca Ziemi Koszalińskiej. Harcerskie kursy uczyły pierwszej pomocy i umiejętności organizacyjnych a piesze rajdy i bieszczadzkie obozy rozwijały umiejętności nawigacji w terenie odporności na trudy wędrówki. Rodzące się zainteresowanie wojskiem i militariami rozwijano w utworzonej w 2008 r Grupie Działań Nieregularnych „Sztorm”. Tam nawiązano pierwsze kontakty z jednostkami strzeleckimi. Tam na dobre rozpoczęła się przygoda z wojskiem. Przygoda którą w wielu przypadkach zaowocowała służbą w wojsku, policji i innych służbach mundurowych.

JS 1373 DZIŚ
Obecnie Koszalińska jednostka zrzesza przeszło trzydzieści osób – uczniów, studentów i pracowników służb mundurowych, kobiety i mężczyzn w wieku od 16 do 30 roku życia.
Kadra jednostki to miedzy innymi żołnierze zawodowi, policjanci, byli funkcjonariusze Straży Granicznej, posiadający odpowiednie uprawnienia i bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Spotkania odbywają się średnio co dwa tygodnie, dwanaście miesięcy w roku. Zajęcia szkoleniowe przeplatane są ogólnopolskimi kursami, manewrami i udziałem w wielu akcjach społecznych i charytatywnych. Strzelcy biorą udział w obchodach świąt państwowych, współpracują z koszalińskim hospicjum, organizują festyny i zbiórki pieniędzy na cele społeczne.

SYMBOLIKA
Logiem jednostki jest tarcza nawiązująca stylistyką do tarczy Grupy Działań Nieregularnych „Sztorm”, Bordowy i biały kolor został zaczerpnięty z kolorystyki łuczka strzeleckiego, a granatowy przypomina o nadmorskim położeniu jednostki. Umieszczony centralnie rycerz na białym koniu pochodzi wprost z herbu miasta Koszalina, przy czym na tarczy zamiast orła białego, znajduje się miniaturka wojskowego orła z tarczą amazonek. Logo jednostki (tzw. oddziałówka ) noszona jest na lewym ramieniu wraz z Łuczkiem STRZELEC.
Drugim ważnym symbolem już nie tylko jednostki a całego Związku Strzeleckiego jest orzeł biały w koronie, wraz z literą „S” na tarczy amazonek. Jest on noszony na beretach strzelców.

SZKOLENIE
Głównym obszarem działalności jednostki oprócz szeroko pojętej działalności społecznej i wychowawczej jest szkolenie oparte na szkoleniu wojskowym i obejmujące między innymi musztrę, regulaminy, szkolenie taktyczne, ogniowe, pierwszą pomoc, topografię i łączność. Warto przy tym wspomnieć, że ZS Strzelec OSW jako jedyna organizacja strzelecka w Polsce posiada porozumienia o współpracy z Wojskiem , Strażą Graniczną oraz wieloma organizacjami pozarządowymi. Zajęcia szkoleniowe mają na celu przygotowanie do służby w wojsku, policji, straży granicznej i innych formacjach mundurowych oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie, podnoszenie sprawności fizycznej i uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
Szkolenie podzielone jest na kilka etapów, pierwszy z nich to siedmio miesięczne szkolenie unitarne (podstawowe), które kończy się egzaminem i składanym uroczyście 3 maja Przyrzeczeniem Strzeleckim po którym młodzi rekruci stają się strzelcami i pełnoprawnymi członkami związku.
Ten pierwszy etap szkolenia ma za zadanie wyposażyć kandydata na strzelca w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w organizacji oraz przygotować do późniejszych specjalistycznych szkoleń, zarówno tych teoretycznych jak i praktycznych zajęć w terenie. Zajęcia w pierwszej kolejności obejmują musztrę i regulaminy, następnie podstawy topografii, bronioznawstwa i taktyki.
Następnie następuje szkolenie specjalistyczne w trakcie, którego rozwijane są umiejętności nabyte w czasie szkolenia unitarnego. Do tego dochodzi szkolenie taktyczne w ramach sekcji, drużyny a następnie plutonu. Strzelcy biorą też udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach ogólnopolskich organizowanych przez inne jednostki strzeleckie oraz Komendę Główną Związku. Wśród nich warto wymienić, kursy spadochronowe, nurkowania, kursy survivalowe, piechoty i rozpoznawcze

SPRZĘT
W początkowym etapie szkolenia jednostka stara się zapewnić sprzęt i wyposażenie niezbędne do szkolenia. Z czasem jednak strzelcy sami kompletują mundur i oporządzenie taktyczne używane w czasie zajęć terenowych i codziennej działalności jednostki. Na mocy porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej Strzelcy jako jedyni wśród innych organizacji pozarządowych mają prawo nosić standardowe mundury wojska polskiego wz.93. Choć w terenie równie często używane są też produkty specjalistycznych firm cywilnych. Do tego kamizelki taktyczne, hełmy,  plecaki, sprzęt do bytowania i środki łączności, których łączna cena może dochodzić nawet do kilku tysięcy złotych.
Do celów szkoleniowych wykorzystywane są różnego rodzaju atrapy pistoletów, pistoletów maszynowych i karabinków. W tym oryginalna broń ostra pozbawiona cech bojowych, służąca między innymi do nauki zasady działania oraz składania i rozkładania. Atrapy karabinków wykorzystywane są głównie na zajęciach z taktyki i bronioznawstwa, natomiast szkolenie ogniowe obywa się na atestowanych strzelnicach, pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry instruktorskiej. Na potrzeby szkolenia strzelcy wykorzystują też posiadany i przerobiony we własnym zakresie samochód osobowo-terenowy marki Honker w wersji patrolowej.
Jednostka korzysta też z dzierżawionego od gminy Manowo, w okolicy Rosnowa, terenu byłych magazynów wojskowych i jednego z tamtejszych budynków. Obiekt i przyległy ogrodzony teren jest wykorzystywany na potrzeby szkolenia oraz większych ćwiczeń i manewrów, w których biorą udział również strzelcy z innych jednostek.

Zapraszamy na nasz funpage:
http://www.facebook.com/JS1373

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl