Dodaj klub

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej Jednostka 3202 Toruń

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej to patriotyczne i pro-obronne, dobrowolne, samorządne, niezarobkowe stowarzyszenie młodzieży polskiej i osób dorosłych. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939.

Związek, przygotowując Polaków do służby obywatelskiej, kieruje się w swojej działalności jedynie względami dobra Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, podobnie jak w okresie II RP, hołduje ideologii piłsudczykowskiej (ideologii państwowotwórczej), na którą składa się zbiór podstawowych poglądów i wartości prezentowanych przez Twórcę Związku Strzeleckiego – Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego najbliższych współpracowników, organy prasowe i akty prawne obozu piłsudczykowskiego w II RP oraz Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie.

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej jest samodzielną organizacją paramilitarną o charakterze patriotycznym, prowadzącą zajęcia szkoleniowo-wychowawcze z młodzieżą, nawiązując do wzorców i zasad obowiązujących w Związkach Strzeleckich II RP.

Najwyższą wartością dla Strzelców jest Niepodległa Rzeczpospolita, a służba dla niej najwyższą nagrodą i zaszczytem. Związek stara się wyznaczać cele i prezentować wartości, pozostawiając duże pole inicjatywom lokalnym, wyznając zasadę, że rozwój i pomyślność „małych ojczyzn” służy dobru i rozwojowi Państwa.

W działaniach wychowawczych nastawiamy się na rozwój samodzielności, kreatywności, inicjatywy własnej z jednoczesnym podkreśleniem wartości pracy zespołowej. Tworzymy jednolite, zhierarchizowane struktury, pokazując ścieżki awansu i samorozwoju, dbając jednocześnie o jedność i integrację grupową.

Podstawowym zadaniem praktycznym młodego Strzelca jest dać sobie radę – w wykonywaniu zadań, w szkole, w Związku, w grupie. Rozkazy przełożonych mają inspirować do działania – a rolą dowódców i instruktorów jest takie przekazanie niezbędnej wiedzy, aby realizacja zadań strzeleckich przebiegała wzorowo.

Aby zrealizować zadanie potrzebny jest wysiłek i zaangażowanie – Związek wymaga tego od wszystkich swoich członków, bez względu na stopień w hierarchii strzeleckiej. Zdając sobie sprawę z trudności i wyzwań, jakie stawia dzisiejsza rzeczywistość przed młodzieżą, tym bardziej uważamy, że utrzymanie wysokich standardów w Związku służy wytworzeniu właściwych postaw i zachowań tak trudnych dziś do uzyskania w procesie wychowawczym.

http://www.facebook.com/js.3202

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl