Dodaj klub

Jednostka Strzelecka 4048 Toruń

Telefon: 726 618 399

Nasza jednostka została powołana do życia rozkazem Komendanta Głównego ZS Strzelec OSW dnia 11 listopada 2012, a na pierwszego dowódcę wybrano drużynowego ZS Krzysztofa Ratajczaka. Szesnaście osób które stanowiły jej początkowy skład, rozpoczęło szkolenie, aby już 1 marca 2013 roku złożyć pierwsze przyrzeczenie strzeleckie w historii toruńskiej JS. Ćwiczenia początkowo obejmujące musztrę, wkrótce zostały poszerzone o taktykę walki w lesie oraz w mieście. Strzelcy spotykali się głównie na terenie fortu VII i na dawnym poligonie radzieckim, czyli obecnych terenach osiedla Jar.

Ważnym momentem było rozpoczęcie regularnej współpracy z toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Zajęcia prowadzone przez zawodowych żołnierzy, w połączeniu z rosnącą popularnością JS 4048 wśród uczniów klas mundurowych sprawiły, że stan osobowy jednostki skoczył do kilkudziesięciu osób. W związku z tym kadra postanowiła poszerzyć zakres przekazywanej wiedzy, o cotygodniowe zajęcia teoretyczne.

Nasza jednostka mogła się pochwalić aż trzema byłymi żołnierzami w kadrze szkoleniowej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Z sukcesem szkolenie podstawowe Narodowych Sił Rezerwowych ukończyło pięciu naszych kolegów, z czego czterech z wyróżnieniem. Kilku kolejnych dostało się na takie uczelnie jak Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej czy Wojskowa Akademia Medyczna. Działalność i sukcesy naszej jednostki, nie ograniczają się jednak tylko i wyłącznie do sfery militarnej. Strzelcy z JS 4048 często uczestniczyli w różnego rodzaju wydarzeniach, mających czysto społeczny charakter. Przyczyniając się do podnoszenia świadomości społecznej i krzewienia patriotyzmu, nasi członkowie wielokrotnie brali udział w akcjach charytatywnych, spotkaniach z dziećmi i młodzieżą oraz licznych świętach państwowych.