Dodaj klub

Małopolska Obrona Terytorialna

O nas.
Małopolska Obrona Terytorialna zrzesza osoby z województwa małopolskiego zainteresowane zagadnieniami obrony terytorialnej, bez względu na ich poglądy polityczne lub przynależność organizacyjną. Dlatego też nie zajmujemy się działalnością wychowawczą, a skupiamy się na czysto praktycznym szkoleniu wojskowym.
Pododdział działa od 2012 roku i obecnie liczy ponad 100 osób. W jego skład wchodzą osoby zamieszkałe w całym województwie małopolskim. Średnia wieku członków plutonu to 29 lat.

Po co to robimy?
Zdajemy sobie sprawę, że Wojska Obrony Terytorialnej mogą mieć znaczenie dla obronności Państwa wyłącznie będąc elementem polityki bezpieczeństwa Państwa i integralnym komponentem Sił Zbrojnych. Jaki w takim razie widzimy sens w tym, co robimy?
1. Chcemy pokazać, że istnieją osoby, którym bliska jest idea Obrony Terytorialnej i że powołanie tego komponentu Sił Zbrojnych o charakterze ochotniczym spotkałoby się z zainteresowaniem (w odróżnieniu od np. oderwanego od rzeczywistości projektu Narodowych Sił Rezerwowych).
2. Liczymy, że jeżeli kiedyś uda się powołać zinstytucjonalizowane Wojska Obrony Terytorialnej , nasza praca nie pójdzie na marne i będzie pomocna przy układaniu programu szkolenia etc.
3. Uważamy, że należy spodziewać się najlepszego, ale szykować się na najgorsze – mimo wszystko łatwiej jest się szkolić w niepodległym Państwie, niż pod okupacją.
4. Po prostu lubimy to robić.

Organizacja szkolenia.
Szkolenie prowadzone jest tak, jak uważamy, że powinno przebiegać szkolenie żołnierza Obrony Terytorialnej.
Sądzimy, że łatwiejsze będzie dla potencjalnego rekruta pogodzenie szkolenia z obowiązkami zawodowymi i osobistymi oraz lepszy efekt przyniesie szkolenie organizowane systematycznie w niewielkim wymiarze czasu, niż dłuższe zgrupowania prowadzone raz do roku lub raz na kilka lat (jak to ma miejsce w przypadku np. NSR).
Dlatego zajęcia odbywają się systematycznie, według przyjętego systemu szkolenia i w ramach z góry przyjętego planu w wymiarze 16h miesięcznie (jeden pełny weekend lub dwie soboty w miesiącu).
Szkolenie podzielone jest na etapy:
I Etap – okres szkolenia indywidualnego (unitarnego) – 56h szkoleniowych
II Etap – okres szkolenia drużyny – 104h szkoleniowe
III Etap – okres szkolenia plutonu – 336h szkoleniowych
IV Etap – okres szkolenia kompanii

Tematyka szkolenia.
Szkolenie nastawione jest na nauczanie, a następnie doskonalenie i utrwalanie konkretnych umiejętności, które uważamy za niezbędne dla żołnierza Obrony Terytorialnej. Kładziemy nacisk na naukę taktyki oraz posługiwania się bronią, przy czym obydwa te zagadnienia traktujemy jako ściśle ze sobą powiązane – szkolenie ogniowe jest zintegrowane ze szkoleniem taktycznym. Spięcie tych dwóch elementów następuje po ukończeniu II etapu, kiedy realizujemy szkolenia taktyczno-ogniowe.
Z uwagi na ograniczenia czasowe, na zajęciach nie zajmujemy się kształtowaniem kondycji fizycznej (np. marsze kondycyjne – to każdy może zrobić we własnym zakresie), niektóre aspekty wyszkolenia wojskowego znacznie ograniczyliśmy (np. musztrę), a z pewnych – nie przydatnych w wojskach Obrony Terytorialnej – całkiem zrezygnowaliśmy (np. z nurkowania, skakania na spadochronie).
Jeśli chodzi o broń indywidualną, posługujemy się kbk AKM, a to z uwagi na dostępność i cenę (również amunicji).
Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl