Dodaj klub

Klub strzelecki "Tarcza-Gdynia"

Telefon: 534 51 00 00

Nasze Stowarzyszenie powstało w celu popularyzowania strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego. Chcemy upowszechniać wśród społeczeństwa wiedzę na temat broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej.  Rozwijać wszechstronny rozwój i upowszechniać dyscypliny sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa -sportowego, myśliwskiego, praktycznego  oraz sportów obronno-militarnych.  Kształtujemy u Członków Klubu patriotyzm, wysokie walory moralne oraz zrozumienie zasad dyscypliny strzelectwa sportowego.