Dodaj klub

Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna "MORO" wz. 68 - 89 Ludowego Wojska Polskiego

Telefon: 504 849 363
Kategorie: Rekonstrukcja i GRH

Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna
„MORO” wz. 68-89
Ludowego Wojska Polskiego

Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna „MORO” wz. 68-89 Ludowego Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej,Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych, lat 1968-1998r  GRH „MORO” zrzesza pełnoletnich sympatyków wojskowych i cywilnych munduru polowego moro w kamuflażu wz. 68 - 89 moro
Zainteresowanie historią polowego munduru  MORO wz. 68-89” LWP sprawiło że noszony mundur prze żołnierzy LWP w okresie 21 letnim, był mundurem wyłącznie polskim nie oparty na formie kamuflażu  innych armii , (wzorowany na materiale jedwabnym mora) dlatego  wart jest prezentacji chociażby  dlatego że powstały cztery wzory i występował w kilku wariantach kamuflażu. Mundur „MORO”  mimo różnych opinii,  dla Członków G.R.H. „MORO” pozostaje wciąż  wzorem dla  armii WP
Celem GRH „MORO” jest  forma  prezentacyjna munduru moro, wyposażenia  wojskowego i jego elementów, lat 1968-1989  oraz uczestniczenie we wszelkiego rodzaju zlotach, poligonach, rekonstrukcjach historycznych, również na zaproszenia zainteresowanych.GRH 'MORO"wz.68-89 LWP jest otwarta  na różne propozycje związane z uczestictwem i prezentacją historyczną.
Obowiązki Członka GRH "MORO"
Członkowie GRH „MORO” z całą odpowiedzialnością, z honorem, powaga ,kulturą osobistą, wiernie  prezentują sylwetkę żołnierza LWP, od stopnia marynarza /szeregowego, do stopnia admirała  / generała armii
Członek  GRH ‘MORO” na własny koszt i we własnym zakresie organizuje umundurowanie. Przed przystąpieniem do GRH „MORO” przyszły członek podlega weryfikacji prezentowanej postaci przez Władze GRH „MORO”  przed każdorazową  prezentacją historyczną.
Członek GRH powinien posiadać podstawową wiedzę o prezentowanej sylwetce rodzaju wojsk .
Członek GRH „MORO” otrzyma niezbędne informacyjne pocztą mailową oraz telefonicznie.
Członek GRH obowiązkowo  uczestniczy w zlotach historycznych oraz zgromadzeniach i spotkaniach integracyjnych członków GRH „MORO” podczas prezentacji historycznej.
Uczestnictwo w grupie jest bez składkowe z wyjątkiem kosztów wpisowo-organizacyjnych na rzecz GRH "MORO" oraz kosztów wniesionych jako uczestnik zlotów , na rzecz organizatora zlotów
Członek GRH „MORO” zobowiązany  jest, zapoznać się z otrzymanym Statutem GRH „MORO”,  złożyć deklaracje członkowską, otrzymując legitymacje członka, odznake GHR "MORO",  posiadać umundurowanie moro wybranego rodzaju wojsk.
Jeżeli  przedstawiona forma prezentacji grupy, spełnia Twoje oczekiwanie i podołasz postawionym  zadaniom, serdecznie zapraszamy w szeregi GRH "MORO" wz.68 - 89 LWP