Dodaj klub

SKS TOP GUN

Telefon: +48 607 602 685
Kategorie: Broń palna

towarzyszenie Strzelecki Klub Sportowy TOP GUN wpisany jest do ewidencji klubów sportowych Starosty Pu Zgierskiego i posiada osobowość prawną.
SKS TOP GUN posiada nadaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego Licencję Klubową.  Numer licencji LK-1190/2017.
Dysponujemy bardzo nowoczesną strzelnicą, w skład której wchodzą zarówno supernowoczesne interaktywne trenażery strzeleckie (ITS), jak i tradycyjne osie strzeleckie wyposażone w transportery tarcz.
SKS TOP GUN pomaga również swoim członkom w przygotowaniu do egzaminu na patent strzelecki.

złonkiem SKS TOP GUN może zostać każdy, kto:
1.  Jest osobą dorosłą i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania

strzelectwa sportowego,
2.  wypełni i złoży deklarację przystąpienia do Klubu,
3.  załączy 2 zdjęcia (jedno do licencji, drugie do legitymacji),
4.  opłaci wpisowe i roczną składkę członkowską,
5.  w przypadku osób niepełnoletnich- przedstawi zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów,
6. zadeklaruje chęć swojego udziału w szkoleniach strzeleckich   i/lub zawodach
sportowych.
Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.
Członkostwo w Klubie to jednocześnie bardzo atrakcyjne cenowo warunki korzystania    ze strzelnicy!!!

Oferta dla szkół i młodzieży.
Strzelectwo sportowe jest doskonałą forma zajęć pozalekcyjnych. Dzięki ćwiczeniom, które pozwalają zwiększyć swoją koncentrację, łatwiej jest „wyciszyć” stres, związany z codziennymi problemami młodzieży.
SKS TOP GUN zachęca zarówno dyrekcje szkół, jak i nauczycieli (szczególnie WF i PO) do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia wybranych zajęć szkolnych na strzelnicy, gdzie panują doskonałe do tego warunki. Klub dysponuje profesjonalnie przygotowanymi instruktorami strzelectwa sportowego, jak i dobrze wyposażoną salą wykładową.
Przyjdź i spróbuj!
Strzelectwo może być nie tylko oryginalnym i ciekawym  hobby, ale i Twoim sposobem na życie!

Źródło:http://klubtopgun.pl/

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl