Dodaj klub

ROMB Ruch Obywatelski Miłośników Broni

Telefon: 502 525 535
Kategorie: Broń palna

Mając na względzie to, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji), w 2010 powołana została do życia społeczna organizacja pod nazwą Ruch Obywatelski Miłośników Broni (dalej. ROMB). ROMB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000390040. Idea powołania stowarzyszenia okazała się wielkim sukcesem. Jak w innych krajach Europy czy w Ameryce, ROMB stał się ruchem skupiającym tych, którym drogie jest prawo posiadania broni. Ruch Obywatelski Miłośników Broni w krótkim czasie stał się ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym już dzisiaj tysiące osób, dla których poniższe cele są istotne w życiu społecznym. Celem działalności naszego Stowarzyszenia jest:
dążenie do ustanowienia i utrzymania jednoznacznych zasada regulujących dostęp do broni dla praworządnych obywateli;
promowanie pozytywnego wizerunku miłośników i posiadaczy broni;
przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez obywateli;
popularyzacja wiedzy o broni;
promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego;
Ruch Obywatelski Miłośników Broni, swoje cele realizuje przez krzewienie idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego. Staramy się wskazywać na istotą rolę broni w kształtowaniu pozytywnych społecznie postaw. Wykazujemy, że dostęp do broni nie powoduje zagrożeń społecznych, a wręcz powoduje wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego. Troską naszą jest to, aby dostęp do broni w Polsce odbywał się wyłącznie w oparciu o legalne działania, praworządnych i zdrowych psychicznie obywateli. Upowszechniamy wiedzę o broni współpracując z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi. Istotnym zakresem działalności ROMB jest opiniowanie i proponowanie, właściwych z punktu widzenia posiadaczy i miłośników broni palnej, zapisów prawa. ROMB jest patronem zawodów strzeleckich, organizujemy wystawy, pokazy broni. Nieodzownym elementem naszej działalności jest organizowanie wzajemnej pomocy członkom i sympatykom stowarzyszenia, min. w zakresie postępowań administracyjnych mających za przedmiot uzyskanie pozwolenia na broń.
Wszystkich, którzy zgadzają się z naszymi celami i sposobem ich realizacji, zapraszamy do wstępowania do ROMB. Potrzebujemy Twojego wsparcia! Wyłącznie duża organizacja społeczna jest w stanie skutecznie zabiegać i dbać o cele jakie sobie stawia.
Na naszej stronie www.romb.org.pl dostępne są wszelkie niezbędne informacje.

Z treścią wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym zapoznać się można na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/

Źródło:http://romb.org.pl

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl