Dodaj klub

Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie

Witamy w Nadwiślańskim Towarzystwie Strzeleckim

Głównym celem stowarzyszenia mającego charakter kolekcjonerski jest faktyczna praca której efektem jest: - przygotowanie bazy technicznej czyli powołanie odpowiedniej strzelnicy umożliwiającej propagowanie strzelectwa i kolekcjonerstwa. - wpływanie na proces stanowienia prawa w zakresie broni palnej oraz muzealnictwa w pełnym porozumieniu i koordynacji z Romb, Fundacją Rozwoju Strzelectwa i innymi stowarzyszeniami - konsultowanie i wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonerstwa broni i militariów, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa praktycznego.
Dlaczego Towarzystwo Strzeleckie? Bo ma zasięg lokalny, bo nie mamy koło Warszawy normalnej strzelnicy długodystansowej, bo brakuje skutecznie działającego stowarzyszenia które będzie walczyć o prawa strzelców - obywateli, bo udział w stowarzyszeniu jest istotna przesłanką do posiadania broni do celów kolekcjonerskich.

Wreszcie dlatego, że mamy coś ważnego do zrobienia: przygotować odpowiednie strzelnice, zwiększyć poziom wyszkolenia strzeleckiego obywateli a pośrednio zwiększyć potencjał obronny Polski

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl