Dodaj klub

Lubelska Grupa Współczesnej Rekonstrukcji Historycznej

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?
Jesteśmy grupą znajomych, połączonych pasją do airsoft’u, a następnie zamiłowaniem do rekonstrukcji historycznej. Każdy z nas jest inny. Nie odtwarzamy jednej armii czy jednego okresu. Nasza siła polega na zróżnicowaniu rekonstrukcji jakich podejmujemy. W 2012 połączyliśmysię jako jedna grupa, lecz każdy z nas ma doświadczenie z dioram, treningów oraz inscenizacji. Zjednoczyliśmy nasze siły w celu lepszej identyfikacji oraz wzajemnej pomocy. Chcielibyśmy podkreślić, iż rekonstrukcja to nasza pasja. Nie nastawiamy się na finansowe zyski, lecz na wzajemną integrację grupy, rozwój oraz poszukiwań nowych kontaktów i wyzwań. Nie propagujemy żadnych treści totalitarnych, opowiadamy historię taką jaką była, aby widz miał możliwość samodzielniej jej oceny.

Dlaczego nazywamy się "Lubelska Grupa Współczesnej Rekonstrukcji Historycznej"?
Nasza nazwa najlepiej oddaje charakter grupy. Lubelska, ponieważ grupa narodziła się w Lublinie i z tym miastem jesteśmy emocjonalnie związani, jednocześnie grupa ma pewien wymiar ogólnopolski, gdyż jeden z naszych członków pochodzi z ziemi lubuskiej.Współczesna, ponieważ zajmujemy się konfliktami, które miały miejsce po II Wojnie Światowej.
Nasi członkowie odtwarzają:
- US Marines z roku 2004 z walk o Faludżę
- 391 Batalion Grenadierów Pancernych 2002 KFOR
- MWD oraz Morpiech Federacji Rosyjskiej z czasów pierwszej wojny czeczeńskiej 1994-1996
- Vojna Policija z końca Socjalistycznej Federacji Republik Jugosławii 1992 (początek wojen bałkańskich)
Posiadamy oryginalne sorty wojskowe, których zdobycie czasem wymagało dużo czasu i cierpliwości. Korzystamy także z replik uzbrojenia z danego okresu.

Dlaczego zajmujemy się rekonstrukcją?
Połączyła nas wspólna wiedza i pasja na tematy historyczne, mało znane w Polsce. Wymieniamy się informacjami, sprzętem, który ściągamy z odległych krajów, co nieraz bywa bardzo trudne i kosztowne. Robimy to aby, szczególnie w pokoleniach młodych Polaków rozbudzić zainteresowanie prawdziwą historią, wolną od poprawności politycznej i propagandy. Zawsze chętnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych, by pomóc w słusznej sprawie oraz opowiedzieć ciekawe historie. Zawsze cieszymy się gdy dzieci i młodzież, po rozmowie z nami, szukają z zaciekawieniem więcej informacji.

Sciśle współpracujemy z GRH Iczkeria oraz 1 Rotą Rzeszów.