Dodaj klub

APNL, Stowarzyszenie Amor Patriae Nostra Lex- Miłość Ojczyzny Naszym Prawem

Telefon: 518 133 606
Kategorie: Kolekcjonerstwo
Strona www: http://www.apnl.pl

Stowarzyszenie Amor Patriae Nostra Lex- Miłość Ojczyzny Naszym Prawem to ogólnopolski ruch społeczny mający na celu popularyzację legalnej broni palnej pośród naszego społeczeństwa.

W swoich szeregach skupiamy zróżnicowanych wiekiem i miejscem zamieszkania praworządnych obywateli których  łączy pasja do kolekcjonerstwa broni palnej. Czasami współdzielone wartości są ważniejsze niż dzieląca nas odległość, dlatego właśnie nasze stowarzyszenie opiera się na  Internecie i współczesnej komunikacji nie zaś na zjazdach, zebraniach i obradach z listami obecności.

Nasze stowarzyszenie, powołane zostało do życia między innymi celem minimalizacji kosztów ponoszonych przez osoby chcące pozyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Wszelkie opłaty członkowskie (10 PLN rocznie) przeznaczane są wyłącznie na realizację celów określonych w regulaminie stowarzyszenia.

Opracowujemy, weryfikujemy i publikujemy wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą strzelectwa bojowego.

Naszymi celami są:

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania;
 2. Zrzeszanie osób kolekcjonujących militaria, w tym umundurowanie i wyposażenie wojskowe współczesne i  historyczne oraz broń, której posiadanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999r. o Broni i Amunicji (Dz.U. Z 1999 Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) oraz pozostałą, nieobjętą ustawą broń białą oraz cięciwową;
 3. Promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród członków Stowarzyszenia;
 4. Promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego;
 5. Działanie na rzecz doskonalenia wiedzy oraz umiejętności strzeleckich i obronnych obywateli;
 6. Przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez praworządnych obywateli;
 7. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;
 8. Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
 9. Propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji;
 10. Niedochodowa ochrona i promocja zdrowia;
 11. Niedochodowa działalność kulturalna;
 12. Wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych;
 13. Integrowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 14. Propagowanie postaw wolontariackich;
 15. Niedochodowe propagowanie aktywnych form rozrywki i rozwoju osobowego;
 16. Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej i ochronie zdrowia;
 17. Wspomaganie zabezpieczenia logistycznego akcji i szkoleń ratowniczych;
 18. Współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym w katastrofach i kataklizmach;
 19. Organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i ochrony zdrowia;
 20. Udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl