Dodaj klub

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa 9x19

Telefon: 792 901 229
Kategorie: Broń palna
Strona www: http://9x19.pl

Młodzi ludzie tworzący dobrze zgrany zespół, których łączy jedna wspólna pasja. Tą pasją jest broń palna i wszystko co jest z nią związane. Zainteresowanie, pomysł i współpraca doprowadziły do założenia Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa o nazwie “9x19”.

Co nami kieruje?
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa 9x19 poprzez swoją działalność realizuje szereg postawionych sobie celów.
Możemy do nich zaliczyć podstawowe cele regulaminowe, to jest:
1) Szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z udziałem broni palnej.
2) Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3) Szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej.
4) Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym.
5) Doradztwo i pomoc organizacyjna innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
6) Prowadzenie działalności wychowawczo popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej wśród młodzieży.
7) Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Stowarzyszenia.
8) Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni i pokrewnych oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej.
9) Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie działalności sportowej związanej z szeroko rozumianym sportem strzeleckim, kolekcjonowania broni palnej, pamiątek historycznych i pogłębianiem wiedzy historycznej.
10) Kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się tematem broni palnej.
…i wiele, wiele innych, pozytywnych rzeczy, które rodzą nam się w głowie.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl