Dodaj klub

Klub Kolekcjonera Broni Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony

Telefon: +48 12 350 59 97
Strona www: http://sdao.pl

Klub Kolekcjonera Broni SDAO (KKB SDAO) jest ciałem podległym i nierozdzielnym Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony, zrzeszającym na zasadach dobrowolności osoby zainteresowane kolekcjonowaniem broni.

Do celów KKB SDAO należy prezentowanie zainteresowań jego członków na forum ogólnym oraz propagowanie kolekcjonerstwa broni wśród ogółu społeczeństwa. Klub wspiera społeczną aktywność swoich członków, w tym w szczególności działania dotyczące promocji oraz pogłębiania ogólnej i specjalistycznej wiedzy nt. uzbrojenia, obronności oraz militarystyki, a także działań w zakresie edukacji historycznej i patriotycznej.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl