Dodaj klub

Śląski Klub Strzelecki Alfa

Telefon: 0322282748
Kategorie: Broń palna

Nasz klub powstał w 2003 roku. Zajmujemy się szerokim spektrum strzelectwa, jesteśmy zorientowani na strzelectwo rekreacyjne, ale wspieramy również strzelectwo sportowe. Klub korzysta ze sprzętu będącego własnością klubu.