Dodaj klub

BUDOWO - ZJAZD REZERWISTÓW GARNIZONU BUDOWO 62-89

Telefon: 504 849 363
Kategorie: Inne

Szanowny Rezerwisto
Garnizonu Budowo
Uprzejmie informuję Szanownych Rezerwistów że planowany termin VI Zjazdu Rezerwistów Garnizonu Budowo 62-89 , to 30 lipca do 02 sierpnia 2020 roku
Wszelkie informacje zainteresowany będzie otrzymywał i przesyłał , wyłącznie pocztą mailową oraz telefonicznie , inne formy nie istnieją.
Uprzejmie proszę o zarezerwowanie w/w dni, czasu wolnego i niezwłoczne przybycie z Osobą Towarzyszącą na spotkanie z kolegami Zasadniczej Służby Wojskowej lat 1962 - 1989. Miejsce zakwaterowania zostanie podane w otrzymanych dokumentach.
Zapewniam , że wrócą niesamowite wspomnienia odbywania zaszczytnej Zasadniczej Służby Wojskowej w JW. 3771, 2419, 1013, 1200 w Budowie które odwiedzimy, by przenieść się w czasie i znałeś się na kompanii, baterii, plutonie w którym służyłeś dwa lata, pod Sztandarami byłych jednostek.
Trzeba pamiętać że, służąc w jednej z czterech jednostek w Garnizonie Budowo byliśmy jedną Wielką Rodziną i taką rodziną będziemy na VI Zjeździe Rezerwistów Garnizonu Budowo 2020
Organizatorem Zjazdu jest JW. 3771, 36 Pomorskiego Pułku Artylerii, 20 Warszawskiej Dywizji Pancernej , który to sztandar z honorami odsłonimy na uroczystej kolacji.
Czekają nas atrakcje stosowne do naszego wieku bez forsowania się . Warto podać rękę kolegom Rezerwistom i podzielić się swoimi wspomnieniami, które pozostały w Twojej i naszej pamięci, w tak szczególnym czasie zjazdu i miejscu naszego dwuletniego pobytu.
Prześlemy dokumenty zjazdu na pocztę mailowa chętnego Rezerwisty, takie jak zaproszenie, program zjazdu, kosztorys a wtedy nie pozostaje nic innego jak zameldować się w Sztabie Zjazdu i stać się ważną osobą w znakomitym przedsięwzięciu VI Zjazdu Rezerwistów Garnizonu Budowo 2020
Podaj swoją oraz kolegów pocztę mailową wtedy otrzymacie dokumenty zaproszenie ,program i kosztorys zjazdu.
Po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją , należną kwotę zgodnie z otrzymanym kosztorysem należy wpłacić wstępnie do 30 czerwca 2020 r
Postaraj się odnaleźć swoich kolegów i przekaż im ważną informację by mieli możliwość, jeszcze się spotkać ponieważ czas płynie bardzo szybko, naprawdę warto.
Proszę pamiętać o zgłoszeniu pocztą mailową:
imienia, nazwiska, PESEL. rozmiar głowy, rozmiar koszulki Osób Towarzyszących.
Swoje dane:
Imię i nazwisko, PESEL, adres, stopień, nr jednostki, gdzie i jako kto służyłeś, data służby, rozmiar głowy, rozmiar koszulki
Pozdrawiam serdecznie
Dowódca Zjazdu : kpr. rez. Wiesław Gorączyński
504 - 849-363, email: zjazdjw3771budowo@o2.pl