Dodaj klub

KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY W WARCE im. Piotra Wysockiego

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju im. Piotra Wysockiego w Warce.

Prezesem KŻR LOK Warka jest kol. Tadeusz Orłowski tel kontaktowy 695899022