Dodaj klub

PSKS SZWADRON

Jesteśmy grupą ludzi pozytywnie zakręconych w kierunku kolekcjonerstwa i strzelectwa. Jesteśmy osobami, które łączy zamiłowanie do historii, kolekcjonerstwa, strzelectwa, przygody i naszego kraju. Jest to nasza wspólna pasja.
Założyliśmy stowarzyszenie latem 2012 i próbujemy szerzej rozwijać swoje pasje. Kierunki rozwoju naszych pasji są różne, zależy jak komu czas i obowiązki pozwalają. Nie narzucamy ze swojej strony jakiś sztywnych ram. Wymagamy jednak od członków zaangażowania w życie stowarzyszenia.

Podstawowym terenem naszego działania jest Białystok i gminy sąsiadujące oraz województwo podlaskie, ale w przyszłości? kto wie?
Zapraszamy przede wszystkim osoby z tych terenów. Chcemy, by członkowie mogli się spotykać, organizować wspólnie imprezy zarówno o charakterze kolekcjonerskim jak i strzeleckim.
Zasady przyjęcia są proste. Stawiamy wymóg, żeby za nowego członka poręczył obecny członek stowarzyszenia, czyli swoją osobą zagwarantował, że "nowy" będzie chciał wspólnie działać i angażować się w życie i działalność Stowarzyszenia, oczywiście na ile komu pozwoli czas i możliwości. Jest wpisowe i są składki, wpisowe 100zł, składka roczna 150zł, ale nie to jest najważniejsze, w roku 2014 wpisowe i składki od nowych i obecnych członków nie są pobierane.
Gdzie nas spotkać i poznać? Staramy się organizować spotkania raz w miesiącu. Spotykamy się zazwyczaj w drugą sobotę miesiąca (oprócz sierpnia) na zawodach strzeleckich organizowanych przez KS LOK GROT na strzelnicy w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 113. Tam też prezentujemy nasze skarby z kolekcji. Spotykamy się też przy innych okazjach, ale o tych spotkaniach członkowie są informowania na bieżąco.
Jak się z nami skontaktować? Oczywiście na cyklicznych spotkaniach oraz można wysłać emaila na adres szwadron.podlasie@wp.pl

Zapraszamy - zapraszamy do wspólnej realizacji naszych zainteresowań i pasji , zapraszamy do wstępowania do PSKS SZWADRON.