Dodaj klub

Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego

Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zrzesza osoby posiadające broń palną sportową, do celów kolekcjonerskich oraz myśliwych, jak również osoby pragnące stać się posiadaczami zezwolenia na broń palną. Kultywuje historię broni palnej oraz formacji uzbrojonych. Organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.

Stowarzyszenie dzieli się na trzy nieformalne sekcje :

Sekcja Taktyczna - nawiązuje w swojej działalności do specjalistycznych formacji uzbrojonych, podnosząc swoje kwalifikacje w trakcie szkoleń z tematyki związanej z jednostkami specjalnymi.

Sekcja Strzelectwa Sportowego - zajmuje się organizacją i prowadzeniem treningów strzeleckich oraz przygotowaniem do startu w zawodach sportowych osoby pragnące sprawdzić swoje umiejętności na przedsięwzięciach sportowych.

Sekcja Poszukiwaczy - planuje w przyszłości podjąć współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zajmować się pracami poszukiwawczymi mającymi na celu ocalenie jeszcze nie odkrytych pamiątek historii z okresu wojen. Odnalezione w trakcie poszukiwań przedmioty po ich ocenie przez specjalistów z zakresu historii będą udokumentowane w formie fotograficznej i przekazywane do muzeów.


Stowarzyszenie w trakcie swojej działalności wspiera osoby starające się uzyskać zezwolenie na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich oraz sportowych współorganizując kursy przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki.Członkowie naszego stowarzyszenia uzyskują wiedzę jakie kroki powinni podjąć , aby uzyskać zezwolenie na broń.

W chwili obecnej większość członków stowarzyszenia posiada już zezwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich lub sportowych albo jest w trakcie postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie Im takiego zezwolenia. Będąc w naszym stowarzyszeniu osoba może działać w każdej sekcji, bądź doskonalić swoją wiedzę i umiejętności tylko z wybranego zakresu.

Polskie Stowarzyszenie
Kolekcjonerów Broni Palnej
i Strzelectwa Sportowego
Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl