Dodaj klub

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Sekcja Historyczna

Telefon: 604 869 102
Kategorie: Rekonstrukcja i GRH

Zasadniczym celem działalności Sekcji Historycznej TMML jest poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie wiedzy o historii oraz dziedzictwie kulturowym Lubonia i okolic, a także regionu. Szczególne miejsce w badaniach zajmuje forteczne dziedzictwo kulturowe. Działania prowadzone przez Sekcję skupiają się na dziewiętnastowiecznej twierdzy Poznań. Ich podstawowym celem jest propagowanie wiedzy o tych stosunkowo mało znanych obiektach oraz uświadamianie ich dużej wartości zabytkowej przede wszystkim mieszkańcom miasta. Istotne jest także dążenie do zainteresowania nimi władz lokalnych w celu ich kompleksowego zagospodarowania, z jednoczesnym wyeksponowaniem wartości historycznych oraz architektoniczno-przestrzennych. Popularyzowanie zagadnień związanych z fortyfikacjami jest realizowane m.in. przez organizowanie cyklicznych imprez turystyczno-krajoznawczych, prelekcji, wystaw oraz publikowanie artykułów w wydawnictwach regionalnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Sekcja jest organizatorem jedynej cyklicznej imprezy w Poznaniu, w trakcie której można zwiedzać niedostępne na co dzień forty zewnętrznego pierścienia umocnień.

Członkowie Sekcji Historycznej TMML uczestniczą aktywnie w konferencjach naukowych sprzyjających nie tylko poszerzeniu wiedzy i wymianie doświadczeń, ale również promowaniu walorów historycznych i kulturowych regionu. Stowarzyszanie dąży także do utworzenia w Luboniu Muzeum Regionalnego, gdzie istniałaby możliwość stałej prezentacji zgromadzonych pamiątek związanych z dziejami miasta oraz jego mieszkańców.
Zapraszamy do współpracy!

http://www.facebook.com/tmmlsh

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl