Dodaj klub

Jednostka Strzelecka 4018 GdańskKażdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem
Józef Piłsudski


Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4018 (KRS: 0000612605) jest pozarządową organizacją patriotyczną. Jej głównym celem jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, wychowywanie członków w duchu obywatelskim i patriotycznym oraz przygotowywanie młodzieży do służby w wojsku i obronie cywilnej. Jednostka jest organizacją apolityczną i nie jest związana z żadną partią.
Co tak naprawdę znaczy być strzelcem? To poczucie tradycji i dumy z bycia Polakiem. To kultywowanie takich wartości jak honor, odwaga i poświęcenie. To gotowość obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa. To chęć rozwoju i dążenie do doskonałości. W końcu – to poczucie wspólnoty z resztą strzelców. Tu nikt Cię nie zapyta o wyznanie czy pochodzenie. Liczy się tylko to, że wyznajesz te same wartości i chcesz coś zrobić dla siebie i innych.
Bycie strzelcem to obowiązki i trud, ale również przygoda życia.  Ze związku wywodzi się wielu żołnierzy (również służących w oddziałach specjalnych), policjantów, strażaków i ratowników.

REKRUTACJA

Aby wstąpić do jednostki musisz:

  • być niekarany
  • nie prowadzić działalności politycznej
  • mieć ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i pisemną zgodę rodziców. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę dowódcy jednostki na przystąpienie do naboru.

Każdy kandydat na Strzelca musi wziąć udział w naborze. Jednak samo pomyślne jego przejście nie gwarantuje zostania Strzelcem. Kandydat musi wykazać się odpowiedzialnością, wytrwałością i patriotyczną postawą. Dopiero po przejściu szkolenia unitarnego (nie dotyczy osób które odbyły służbę wojskową) i złożeniu przysięgi staje się pełnoprawnym Strzelcem.

SZKOLENIE

Jednostka Strzelecka 4018 oferuje m.in.centralne szkolenia ogólnowojskowe i specjalistyczne oparte o kadrę oraz obiekty jednostek wojskowych,

  • kursy strzeleckie,
  • kursy medyczne,
  • kursy walki wręcz,
  • kursy spadochronowe i płetwonurkowe,
  • obozy survivalowe,
  • wystąpienia na uroczystościach państwowych
Dysponujemy tematycznymi sekcjami: strzelecką, medyczną oraz łączności. Pomagamy również przejść przez procedurę uzyskania pozwolenia na broń palną.

Szkolenia ogniowe organizowane przez JS4018
https://www.youtube.com/watch?v=66ocRFLr16Y
https://www.youtube.com/watch?v=UxRCd9SER9o
https://www.youtube.com/watch?v=Csny56lMi3k


NASZE MIEJSCA W SIECI:

strona www: www.js4018.mil.pl
profil FB: www.fb.com/js4018
kanał YT: https://www.youtube.com/user/js4018
Twitter: https://twitter.com/JS4018Gdansk

Nasza jednostka nie organizuje i nie bierze udziału w grach ASG oraz paintball.