Dodaj klub

Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie

W 1910 roku utworzono Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. Na początku I wojny Światowej z organizacji strzeleckich powstała I Kompania kadrowa, na czele której stanął Józef Piłsudski. Przed wojną Związek strzelecki istniał również na terenie Bełchatowa. Jednak po wojnie długo przyszło nam czekać na nowe pokolenie „Piłsudczyków”, którzy odważyliby się krzewić ducha patriotycznego wśród młodzieży. Aż do 1991 roku, kiedy to z inicjatywy przedwojennych członków Strzelca udało się dokonać reaktywowania organizacji.

Obecnie Związek Strzelecki Strzelec OSW w Bełchatowie zrzesza w swoich szeregach około 100 członków i 60 członków wspierających, choć rozbieżność wiekowa jest duża nie ma to większego znaczenia.

Organizujemy i współorganizujemy uroczystości patriotyczne na terenia miasta i powiatu. Poprzez udział w imprezach patriotycznych, świętach narodowym zapewniamy odpowiednią oprawę tych przedsięwzięć (min. wystawiamy warty honorowe w historycznych mundurach, organizujemy apele poległych oraz uroczyste przemarsze ulicami miasta).

Uczestniczymy w zawodach sportowo-obronnych szczebla okręgowego i centralnego. Aktualnie jesteśmy czołówką w sportach obronnych w kraju (1996r. – I miejsce Puchar Ministra Obrony Narodowej, w roku 1997 – II miejsce Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w roku 1999 – I miejsce Puchar Ministra Obrony Narodowej, 2000r. – I miejsce Puchar Ministra Obrony Narodowej dla strzelców-rezerwistów WP).

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl